Info van de stichting 

 

 

 

Jaarverslag en balans 2017

 

Stichting steunfonds schooltjes en minder bedeelden Gambia

Oosterweg 26, 6602 HE Wijchen.

Contact adres Wilma Huisman E mail . wilhui@hotmail.com

Kamer van koophandel 09202793

Bank rabo 1508.10.660

Fiscaal nummer 8210.03.860

Contact in Gambia

Bob Babacar Johnston e-mal bjkunda1@hotmail.com tel 0220-7709741. Bob is overleden dec. 2014

 

Nieuw kontakt is :

Shakiru O Ajibona tel 0220-9459245 e mail ajibssonjohnny@yahoo.com

Tevens uitbreiding van sponsor ;ERASE FOUNDATION vanuit Engeland , Founder Alwyn Simpson

 

Registratie UK Charity no: 1126853 . www.erasefoundation.org.uk tel 07769347454 email thesimpsons3@blueyonder.co.uk

En er is een schoolbestuur gevormd

Omar hulp dorp chef 00220-7708109

Omar Bah en Samba Sowe ( chef en dorpsoudste) zijn de bankbeheerders van de sotokoi school

 

Standard chartered bank ( sengambia) 01-505-705151-0

De stichting en bestuur.

De stichting is bij akte 10-juli 2009 gratis opgericht ten kantore van van Hovel notaris te wijchen.

Bestuur bestaat uit .

W.J. M. Huisman oosterweg 26 te Wijchen en

Dick van Gemert accountant “peters en van Gemert” te Schaik en

In gambia Shakiru Ajibona

 

Beleidsplan.

Na het bouwen van de school ( met Ebrima Jammeh)

Het onderhouden van de school en uitbetaling van de leraren.

Zo nodig opstarten van bedrijfjes o.a. taxi’s en het helpen van zieken

Beloningsbeleid.

Er wordt geen salaris of beloning toebedeeld. In gambia krijgen de “gambiaanse hulp” zo nodig alleen de taxikosten vergoed of geld voor eten. Dit wordt privé betaald.

 

Verslag en doelstelling van de uitgeoefende activiteiten.

Deze worden 3 tot 4 keer per jaar vermeld op de website www.sotokoi.nl

Vergadering in Gambia 3x per jaar . in Nederland 2 keer per Jaar

 

Financiele verantwoording.

De financiën en administratie wordt gevoerd door W.J. M. huisman te Wijchen

Donateurs ontvangen een factuur van hun donatie

De jaarbalans wordt aangeleverd door W.J. Huisman bij accountant “Peters van Gemert”te Schayk, met een jaarverslag zoals hier verder wordt vermeld. Na controle is daar een bespreking van.

 

===========

 

VERSLAG KASCONTROLE GAMBIA

Op school alle uitgave gecontroleerd met de leraren en het schoolbestuur

De ontvangsten en uitgaven en uitbetalingen van de leraren kloppen er zijn alleen geen bonnetjes bewaard. De aankopen van onderhoud waar ik opdracht voor gegeven heb kloppen echter met de opnames van de bankafschriften.

Dit schooljaar zijn er 3 nieuwe leraren aangesteld en worden betaald door erasfoundation

De salarissen zijn aanzienlijk verhoogd om dat er nu gecertificeerde leraren zijn . Tevens is er nu een caretaker en een mevrouw die poetst en fruit verkoopt in de pauze .

 

De school heeft een nieuwe naam . wilma nursery school is vervangen door

Sotokoi FREE nursery school

De vergadering is naar tevredenheid afgesloten alles was keurig verzorgd.

 

Aanwezig;

Omar de dorps chef , de Akela van het Dorp, het schoolbestuur, de leraren, de PA Shakiru , de taxichauffeur Borrow en Wilma Huisman

 

 

Toelichting en verslag Balans Sotokoi school  2017

 

 

Alle bank en kasboeken gecontroleerd van de Sotokoi school en Accoord bevonden.

Zoals U kunt zien is er vanaf de rekeningen NL ,maar € 1500. Gestort naar de sotokoi  rekening  in Gambia .

Dit terwijl de salarissen € 3480.- per jaar bedragen . De aanvulling hiervan en ook nog van andere kosten is betaald vanuit het potje van de verkoop van de auto’s  van de Antwerpen Dakar rally van Liesbeth en Gert van Ramsdonk en Michel en Anneke uit Tilburg. Dit is een dallasie rekening in Gambia.

Zoals U ziet hebben wij van het school jaar 2017/2018 voor 45 kinderen geen sponsor.

Zodat dergelijke acties als een rally auto van harte welkom zijn.

Wij kijken uit naar de volgende auto van Liesbeth en Gert die ongeveer in oktober 2018 in Gambia er weer zijn met hun auto en de opbrengst daarvan weer voor de school is.

VOOR VERDER NIEUWS EN VERSLAGEN VAN WERKZAAMHEDEN KUNT U VINDEN ONDER HET NIEUWS VAN  b.v. Gambia nieuws januari etc… op deze website

 

Met dank aan alle sponsors,

 

Liefs van de kids en bewoners van sotokoi dorp

 

Wijchen 20-6-2018

Wilma Huisman en

P.A.

Shakiru  O. Ajibona

 

Balans 2017 opgesteld door accountant Peters van Gemert in de andere bijlage.

 

(klik op PDF voor balans 2017 voor vergroting)

 

 

 

 

                                                                          Gambia juni 2018