Info van de stichting 

 

 

 

Jaarverslag schooljaar 2018-2019

 

Stichting steunfonds schooltjes en minder bedeelden Gambia

Oosterweg 26, 6602 HE Wijchen.

Contact adres Wilma Huisman E mail . wilhui@hotmail.com

Kamer van koophandel 09202793

Bank rabo 1508.10.660

Fiscaal nummer 8210.03.860

Contact in Gambia

Bob Babacar Johnston e-mal bjkunda1@hotmail.com tel 0220-7709741. Bob is overleden dec. 2014

 

Nieuw kontakt is :

Shakiru O Ajibona tel 0220-9459245 e mail ajibssonjohnny@yahoo.com

Tevens uitbreiding van sponsor ;ERASE FOUNDATION vanuit Engeland , Founder Alwyn Simpson

 

Registratie UK Charity no: 1126853 . www.erasefoundation.org.uk tel 07769347454 email thesimpsons3@blueyonder.co.uk

En er is een schoolbestuur gevormd

Omar hulp dorp chef 00220-7708109

Omar Bah en Samba Sowe ( chef en dorpsoudste) zijn de bankbeheerders van de sotokoi school

 

Standard chartered bank ( sengambia) 01-505-705151-0

De stichting en bestuur.

De stichting is bij akte 10-juli 2009 gratis opgericht ten kantore van van Hovel notaris te wijchen.

Bestuur bestaat uit .

W.J. M. Huisman oosterweg 26 te Wijchen en

Dick van Gemert accountant “peters en van Gemert” te Schaik en

In gambia Shakiru Ajibona

 

Beleidsplan.

Na het bouwen van de school ( met Ebrima Jammeh)

Het onderhouden van de school en uitbetaling van de leraren.

Zo nodig opstarten van bedrijfjes o.a. taxi’s en het helpen van zieken

Beloningsbeleid.

Er wordt geen salaris of beloning toebedeeld. In gambia krijgen de “gambiaanse hulp” zo nodig alleen de taxikosten vergoed of geld voor eten. Dit wordt privé betaald.

 

Verslag en doelstelling van de uitgeoefende activiteiten.

Deze worden 3 tot 4 keer per jaar vermeld op de website www.sotokoi.nl

Vergadering in Gambia 3x per jaar . in Nederland 2 keer per Jaar

 

Financiele verantwoording.

De financiën en administratie wordt gevoerd door W.J. M. huisman te Wijchen

Donateurs ontvangen een factuur van hun donatie

De jaarbalans wordt aangeleverd door W.J. Huisman bij accountant “Peters van Gemert”te Schayk, met een jaarverslag zoals hier verder wordt vermeld. Na controle is daar een bespreking van.

 

===========

 

VERSLAG KASCONTROLE GAMBIA

Op school alle uitgave gecontroleerd met de leraren en het schoolbestuur

De ontvangsten en uitgaven en uitbetalingen van de leraren kloppen er zijn alleen geen bonnetjes bewaard. De aankopen van onderhoud waar ik opdracht voor gegeven heb kloppen echter met de opnames van de bankafschriften.

Dit schooljaar zijn er 3 nieuwe leraren aangesteld en worden betaald door erasfoundation

De salarissen zijn aanzienlijk verhoogd om dat er nu gecertificeerde leraren zijn . Tevens is er nu een caretaker en een mevrouw die poetst en fruit verkoopt in de pauze .

 

De school heeft een nieuwe naam . Wilma nursery school is vervangen door

Sotokoi FREE nursery school

De vergadering is naar tevredenheid afgesloten alles was keurig verzorgd.

 

Aanwezig;

Omar de dorps chef , de Akela van het Dorp, het schoolbestuur, de leraren, de PA Shakiru , de taxichauffeur Borrow en Wilma Huisman

 

 

Jaarverslag schooljaar 2018-2019

 

Jaarverslag schooljaar 2018-2019

 

Een heftig jaar voor mij , omdat ik door mijn gezondheid niet daar kon zijn. Niettemin door middel van email app en telefoon veel communicatie met Shakiru  en is dit jaar onder zijn toezicht het dak van de school vernieuwd.

Zoals U kunt zien hebben we nu een mooi reserve potje ,mede door opbrengst van de auto voor de school door Liesbeth van Ramshorst met in memoriam haar man Gert en extra giften ( zie belastingopgave ). en natuurlijk de vaste sponsors die een of meerdere kinderen doneren.

Wij zijn nog steeds druk bezig om leraressen van het ministerie te krijgen . Dit was vorig jaar al beloofd, maar helaas konden hun die niet leveren . Wij snappen nu waarom….. als meisjes al naar school mogen. Dan mogen ze meestal niet verder studeren , gewoonweg omdat ze er het geld niet voor hebben. En al hebben ze hun diploma voor het voortgezet onderwijs gehaald dan is er vaak geen werk voor hun.

Wij hebben nu het idee geopperd om 3 studenten te sponsoren om  hun 2 jarige opleiding te doen voor batchelor. Het ministerie was er erg blij mee en heeft nu beloofd om 3 leraren te sturen voor het nieuwe trimester. Maar dat is voor ons eerst zien en dan geloven……

Vandaar het reserve potje .

Ook de speeltuin moet vernieuwd worden, maar het onderwijs gaat voor..

 

Aldus opgemaakt wijchen 23-6-2019

W.J.M. Huisman

 

Balans 2018 opgesteld door accountant Peters van Gemert in de andere bijlage.

 

(klik op PDF voor balans 2018 voor vergroting)

 

 

 

 

                                                                          Gambia juni 2019