Donateur  

 

Op welke wijze kunt u een steentje bijdragen aan dit project?

U kunt donateur worden door een schoolkind te sponsoren. Een kind een (school)jaar sponsoren kost € 25 per jaar. Van dit bedrag kan een kind een heel jaar onderwijs genieten!

 

Links in het keuzemenu vindt u de optie De kinderen. In dit menu staat een lijst met namen van de kinderen. Er worden nog regelmatig nieuwe kinderen aangemeld. De namen van de sponsoren van de kinderen worden er bij vermeld. Nog niet alle kinderen worden gesponsord dus uw hulp is van harte welkom!

Ook voor de omheining, speeltoestellen en verdere bouwwerkzaamheden (en onderhoud) is geld nodig. Maandelijkse stortingen of eenmalige giften zijn dan ook meer dan welkom.

 

Financiële transaktie's :

BANK:   Rabobank NL35RABO0150810660  t.n.v. 

Steunfonds Gambia  te Wijchen .

 

Naast deze rekening loopt een rekening in Gambia die op naam van mij en Ebraham staat. Als er in Gambia te weinig geld op de rekening staat wordt er, na onderbouwing en goedkeuring per e-mail, doorgestort. Dit gaat steeds met een (minimum en maximum) bedrag van € 1.000 want een transactie naar Gambia kost steeds € 28.

 

Daarnaast worden er regelmatig inzamelingsacties door de initiatiefnemers georganiseerd. Een aantal worden vermeld en verantwoord onder het menu 'inzamelingsacties'.

 

In onze omgeving wordt het project steeds bekender en ontstaan er spontane acties. Denk daarbij aan kleding wat niet meer gedragen wordt. Deze wordt verkocht en de opbrengst gaat naar het schooltje.

Het hoeft niet alleen geld te zijn. Kleding en speelgoed is meer dan welkom. Het moet echter wel allemaal in mijn koffer passen! Gaat u zelf naar Gambia, probeer dit dan zoveel mogelijk zelf mee te nemen.

 

 

Voor meer informatie hierover en inzamelpunten kan contact worden opgenomen met mij (zie contactgegevens)